CỜ TIẾP ĐỊA

  • Cờ tiếp địa mạ kẽm (Râu tiếp địa):
    • Cờ tiếp địa phi 10, phi 12 dài 1m; 1,5m; 2m; 2,5m; 3m …
    • Cờ tiếp địa lập là 25x4mm, 30x3mm, 40x4mm, 50x5mm dài 1m; 1,5m; 2m; 2,5m; 3m …
Contact Me on Zalo
096.458.3553